page

uudised

Maailm pole selleks valmis Covid-19 pandeemia ning peab võtma otsustavamaid ja tõhusamaid samme, et vähendada pandeemia põhjustatud üldist kahju, ütles Maailma Terviseorganisatsiooni juhitud sõltumatu pandeemiate ettevalmistamise ja reageerimise rakkerühm esmaspäeval avaldatud aruandes.

See on sõltumatu paneeli teine ​​eduaruanne. Aruandes öeldakse, et pandeemiaks valmisolekus ja reageerimises on lünki ning vaja on muudatusi.

Aruandes öeldakse, et rahvatervise meetmed, mis võivad pandeemiat ohjeldada, tuleb täielikult rakendada. Meetmeid, nagu haigusjuhtude varajane avastamine, kontaktide jälgimine ja isoleerimine, sotsiaalse distantsi hoidmine, reisimise ja kogunemiste piiramine ning näomaskide kandmine, tuleb jätkata ulatuslikult, isegi kui propageeritakse vaktsineerimist.

Veelgi enam, reageerimine pandeemiale peab ebavõrdsust pigem parandama kui süvendama. Näiteks tuleks vältida ebavõrdsust riikide sees ja nende vahel seoses juurdepääsuga diagnostikavahenditele, ravile ja põhitarvikutele.

Aruandes öeldakse ka, et olemasolevad ülemaailmsed pandeemia varajase hoiatamise süsteemid peavad muutuma ajakohaseks ja jõudma digitaalajastusse, et võimaldada pandeemiariskidele kiiresti reageerida. Samal ajal on arenguruumi selles, et inimesed ei võta pandeemiaga kaasnevaid eksistentsiaalseid riske tõsiselt ja WHO ei suuda täita oma rolli.

Sõltumatu paneel usub, et pandeemia peaks toimima katalüsaatorina fundamentaalsetele ja süsteemsetele muutustele tulevases valmisolekus sellisteks sündmusteks, alates kogukonnast kuni rahvusvahelise tasandini. Näiteks peaksid tõhusa pandeemiaks valmisoleku ja reageerimise osalised lisaks tervishoiuasutustele osalema ka erinevate poliitikavaldkondade asutused; Tuleks välja töötada uus ülemaailmne raamistik, mis toetaks muu hulgas inimeste pandeemiate ennetamist ja nende eest kaitsmist.

Pandeemiaks valmisoleku ja reageerimise sõltumatu töörühma asutas WHO peadirektor vastavalt Maailma Terviseassamblee asjakohastele resolutsioonidele 2020. aasta mais.


Postitusaeg: 22.01.2021